Pályázatok

A TERMINI-RAIL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati felhívásra. Az „Adaptív, alternatív energetikai rendszer multiindusztriális tervezési módszertanának kifejlesztése autonóm energiaellátó kapacitással rendelkező úszó létesítményekhez” című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI- 2019-00291 azonosító számú támogatási kérelmet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt összköltsége 316.049.800, - Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 178.661.435, - Ft.

Kutatás-fejlesztési projektünk célja a turisztikai felhasználási feladatokat ellátó és autonóm energiaellátó kapacitással rendelkező úszó létesítmény energetikai rendszerelemeinek és a rendszerelemek optimalizált rendszerszintű összeállításának tervezési-, valamint az energetikai rendszerelemek üzemeltetési mód specifikus, optimális közös munkapontjainak meghatározási eljárásmódszertanának kidolgozása volt. A projekt eredményeként létrejött tervezési módszertan lehetővé teszi, hogy az egyébként is komplex vízi jármű tervezési folyamat eredményeként egy vagy több funkció ellátására szolgáló vízi járművek tervezési metodikája egységes rendszerbe integrálva jelenjen meg. A kidolgozásra került tervezési metodika forradalmian új eleme az, hogy egy eredeti (pl. személyszállító) funkció ellátására tervezett vízi jármű hogyan válik és válhat képessé más iparági funkciók betöltésére is, azon kapacitásainak kihasználása lévén, amelyek egyébként szükségesek lehetnek üzemszerű működtetéséhez. A világpiacon nem található olyan eszköz, amely a létrejövő tervezési módszertan eredményeként lenne felfogható, sőt gyakorlatilag ilyen jellegű gondolkodásmódra a világpiacon még sehol nincsen példa. A járműipar keretein belül a kutatás-fejlesztési projektünk tárgyát képező multiindusztriális, innovatív és egyedi tervezési módszertan kidolgozásának köszönhetően a jövőben megvalósuló Vizi járművek megjelenése a turisztikai desztinációkban, a turisztikai ágazat ökológiai lábnyomát jelentősen csökkenti, így egy újabb lépéssel járul hozzá bolygónk fenntarthatóságához..