Pályázatok

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00291

Kedvezményezett neve: TERMINI-RAIL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: „Adaptív, alternatív energetikai rendszer multiindusztriális tervezési módszertanának kifejlesztése autonóm energiaellátó kapacitással rendelkező úszó létesítményekhez”
A támogatás összege: 178.661.435,- Ft
A támogatás mértéke: 56,52952%

A Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt eredményeként létrejövő tervezési módszertan lehetővé teszi, hogy az egyébként is komplex vízi jármű tervezési folyamat eredményeként egy vagy több funkció ellátására szolgáló vízi járművek tervezési metodikája egységes rendszerbe integrálva jelenjen meg. Arra a tudományos bizonytalanságra, mely szerint egy adott turisztikai felhasználási feladatokat ellátó és autonóm energiaellátó kapacitással rendelkező úszólétesítménynél milyen rendszerelem összeállítással lehet elérni minden tervezett üzemmódban az optimálishoz legközelebb álló rendszer munkapontot, az ipari kutatási szakaszban kidolgozott rendszerdinamikai alapokra épített tervezési eljárásrendet/módszertant dolgozunk ki. Az eljárás új tudományos eredményként optimum mutatószámon keresztül teszi lehetővé az optimális energetikai rendszer konstrukció kiválasztását a turisztikai felhasználási feladatokat ellátó és autonóm energiaellátó kapacitással rendelkező úszólétesítménynél, mely mutatószám konstrukciókat egy a kísérleti fejlesztési szakaszban kidolgozott multikritériumos döntéshozatali eljárással értékeli ki. A számítási eljárás során az adott úszólétesítmény optimálisnak tekintett energetikai rendszerének dinamikai modellje is felépítésre kerül, így újabb tudományos bizonytalanságok megválaszolására nyílik lehetőség. Azaz vizsgálhatóvá válnak az energetikai rendszer üzemmódok közötti átváltásakor fellépő tranziens jelenségek, illetve az energetikai rendszer vezérlésével szemben támasztott követelmények. Ezen kívül új tudományos eredményként ki kívánjuk dolgozni annak az energetikai rendszer vezérlési modelljének meghatározási módszertanát, mely alkalmas az úszólétesítmények energetikai rendszerének minden üzemállapotban az optimális munkapontra vezérlésére. A kidolgozásra kerülő tervezési metodika forradalmian új eleme az, hogy egy eredeti (pl. személyszállító) funkció ellátására tervezett vízi jármű hogyan válik és válhat képessé más iparági funkciók betöltésére is, azon kapacitásainak kihasználása lévén, amelyek egyébként szükségesek lehetnek üzemszerű működtetéséhez. A világpiacon nem található olyan eszköz, amely a létrejövő tervezési módszertan eredményeként lenne felfogható, sőt gyakorlatilag ilyen jellegű gondolkodásmódra a világpiacon még sehol nincsen példa.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.